סברייה טנברקן
   מאת דינה היימן, מסע אחר, 01/05/2011.
חזרה למאמרים    1 2 3 4 5 6  עמוד הבא
 
חזרה למאמרים    1 2 3 4 5 6 עמוד הבא
סבריה טנברקן הקימה מרכז להכשרת עיוורים בטיבט. עיוורת בעצמה היא רכבה על סוס ששימש לה עיניים והביאה ילדים מן הכפרים אל מרכז ההכשרה שלה.