לישון עם ציידי גולגלות
   מאת דינה היימן, מסע אחר, 01/02/2000.
חזרה למאמרים    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  עמוד הבא
 
חזרה למאמרים    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 עמוד הבא
ביקור ביערות הגשם הפראיים של בורניאו, ומפגש עם שבט האיבן שעד לא מזמן צדו גולגלות אדם.